KHỐI LỚP 7

KHỐI LỚP 7
210.000đ 170.000đ
Khác với chương trình lớp 6, Vật Lý 7 tiếp tục đưa các em đến “chân trời mới” với quang học, âm học và điện học, nghe rất mới lạ phải không nào? Đừ...
21 Bài giảng
DS quan tâm
210.000đ 170.000đ
KHỐI LỚP 7
5
5
160.000đ 130.000đ
5
5 (1)
Xin lưu ý : Tiếng Anh trên Hpschool.vn đang theo chương trình củ, không phải chương trình Thí điểm hiện tại. Đã qua một năm học Tiếng Anh ở lớp ...
Trung bình khó
16 Bài giảng
DS quan tâm
160.000đ 130.000đ
KHỐI LỚP 7
220.000đ 180.000đ
21 Bài giảng
DS quan tâm
220.000đ 180.000đ
KHỐI LỚP 7
4.1
4.1
330.000đ 260.000đ
4.1
4.1 (7)
Mở rộng hơn về phần đại số như: Số hữu tỉ - Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Biểu thức đại số, chương trình Đại số 7 rèn luyện cho các em khả n...
Trung bình khó
31 Bài giảng
DS quan tâm
330.000đ 260.000đ
0906573864
chat-active-icon